HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, ngày 06/4/2023 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023. 

Trong một năm được đánh giá là có rất nhiều khó khăn bởi sự tác động tiêu cực của thị trường trong nước và thế giới, từ cuối quý 2 thị trường tiêu thụ hàng hóa giảm mạnh, đơn hàng mới không có hoặc có rất ít đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của đơn vị … Trước những khó khăn trên, nhưng được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo VRG, sự linh động trong công tác quản lý, điều hành của Ban lãnh đạo đã giúp công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Ông Lê Tuấn Linh – Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị NLĐ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su luôn quan tâm đời sống, việc làm cho người lao động, năm 2022 thu nhập bình quân của người lao động đạt 10.343.000 đồng. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tham gia cùng với Công ty, kịp thời động viên hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo các chế độ chính sách, giúp họ an tâm tham gia sản xuất.

Ông Võ Việt Tài – Phó chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Việt Tài– Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN “ Biểu dương ghi nhận những kết quả của Công ty trong năm 2022, đề nghị Công ty tiếp tục duy trì, đảm bảo tốt hơn nữa đời sống thu nhập cho NLĐ, tích cực phát động các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên như mái ấm công đoàn, thiết chế văn hóa cơ sở, hoạt động nhân dịp tháng công nhân. Phát huy sự đoàn kết thống nhất trong toàn thể NLĐ, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao”.
Để ghi nhận những kết quả đạt được năm 2022, có 11 tập thể và 20 cá nhân được nhận bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công đoàn Cao su Việt Nam.

Ông Phan Đình Phúc – Chủ tịch HĐQT (bìa trái) và Ông Giang Hoa Vũ – Tổng Giám đốc (bìa phải) trao khen thưởng tại hội nghị. 

 

Ông Võ Việt Tài – Phó Chủ tịch CĐCSVN (giữa bên phải) và Ông Lê Tuấn Linh – Phó Tổng Giám đốc (giữa bên trái) trao khen thưởng tại hội nghị.

Năm 2023, Công ty sẽ tiếp tục phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Tăng cường sản xuất các sản phẩm phẩm mới, tạo năng lực cạnh tranh tại thị trường trong nước và nước ngoài. Tiếp tục duy trì công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, xây Công ty theo hướng bền vững.

Quang cảnh hội nghị

Cùng ngày, Công ty cũng đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã thông qua các Quyết nghị của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, trả lời các kiến nghị của cổ đông, Công ty quyết tâm hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *