Đại hội Công Đoàn 2023 – 2028

Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công nghiệp Và Xuất nhập khẩu Cao su (Rubico), lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 – 2028 vừa được tổ chức vào ngày 10/3, bà Triệu Thị Hồng Hoa được Đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Nhiệm kỳ 2017-2023 của Công đoàn Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su gặp rất nhiều khó khăn do sự tác động của tình hình kinh tế chính trị trong nước và quốc tế, dịch bệnh Covid -19 kéo dài lây lan rộng khắp ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống, thu nhập của người lao động. Tuy nhiên với sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy lãnh đạo công ty, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể NLĐ, công ty đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao và chăm lo cho người lao động.

Quang cảnh đại hội công đoàn

Trong 5 năm qua công ty luôn phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch VRG giao, đảm bảo thu nhập bình quân NLĐ năm sau luôn cao hơn năm trước. Thu nhập bình quân NLĐ đầu nhiệm kỳ là trên 7,5 triệu đồng/người/tháng, đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Công đoàn đã đồng hành cùng với chính quyền phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho NLĐ. Tham mưu cùng với chính quyền chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ toàn công ty.

Đoàn chủ tịch đại hội

Tại Đại hội, Ông Giang Hoa Vũ – Tổng Giám đốc Công ty đã phát biểu đánh giá cao những kết quả hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua và đề nghị Ban chấp hành Công đoàn khóa mới tiếp tục thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đồng hành cùng với doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, duy trì phong trào hoạt động Công đoàn ngày càng hiệu quả.

Ông Giang Hoa Vũ –Tổng Giám đốc tham gia bẩu cử tại đại hội

Bám sát những chỉ đạo của công đoàn cấp trên, phát huy những thế mạnh, những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho NLĐ. Đồng hành cùng với doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, duy trì phong trào hoạt động Công đoàn ngày càng hiệu quả.

Tại Đại hội các đại biểu cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 5 thành viên. Tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất bà Triệu Thị Hồng Hoa được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch công đoàn công ty.

Ban Chấp hành khóa XII, NK 2023-2028 ra mắt đại hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *