HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, ngày 10/5/2024 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.

Năm qua, do tình hình suy thoái kinh tế, số lượng đơn hàng sản xuất gỗ giảm nhiều dẫn đến sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm, chi phí sản xuất tăng làm tăng giá thành sản xuất. Lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghiệp cao su của Công ty tạm dừng do không có đơn hàng… Tuy nhiên, với sự đoàn kết và nỗ lực vượt khó trong công tác SXKD công ty đã đạt được những chỉ tiêu khả quan.

Tổng doanh thu Công ty trên 340 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 3,7 tỷ đồng, đảm bảo mức thu nhập bình quân 282 lao động trên 10,2 triệu/người/tháng.

Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCSVN phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su luôn quan tâm đời sống, việc làm cho người lao động. Công đoàn Công ty đã tham mưu cùng với chính quyền tổ các buổi đối thoại định kỳ với NLĐ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng cá nhân, giải quyết nhanh những khúc mắc, khó khăn của NLĐ trong quá trình làm việc. Công ty chú trọng công tác chăm lo đời sống sức khỏe cho công nhân, nhất là công nhân lao động xa nhà, hỗ trợ thăm hỏi động viên kịp thời NLĐ khi gặp hoàn cảnh khó khăn…

Với những nỗ lực, vượt khó trong SXKD, Công ty có nhiều cá nhân, tập thể vinh dự được nhận bằng khen của VRG và Công đoàn CSVN. Công đoàn công ty được trao cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn của Công đoàn CSVN; nhiều tập thể, cá nhân được nhận, giấy khen của TGĐ công ty.

Các cá nhân nhận khen thưởng tại hội nghị

Phương hướng sắp tới Công ty sẽ tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy điều hành quản lý theo hướng tinh gọn, chú trọng SXKD những ngành nghề mang lại lợi nhuận cao. Cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại ngành nghề kinh doanh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực, chi phi sản xuất, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài

Lãnh đạo VRG và Công đoàn CSVN chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo công ty

Cùng ngày, Công ty cũng đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua các Quyết nghị của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, trả lời các kiến nghị của cổ đông, Công ty quyết tâm hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *