Đảng ủy Rubico quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2017
5 năm trước 4404

CSVNO – Ngày 11/2, Đảng ủy Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su (RUBICO) đã tổ chức Hội nghị Đảng bộ lần thứ nhất năm 2017 và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy cơ sở Công ty RUBICO về việc tổ chức hội nghị đảng bộ lần thứ nhất 2017, Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến của Đảng viên.

Các đại biểu tham dự hội nghị được học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII theo kế hoạch số 11-KH/ĐƯ ngày 21/12/2016 của BTV Đảng ủy VRG. 


Báo cáo công tác lãnh đạo của Đảng bộ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017, đồng chí Trần Ninh, Phó Bí thư Đảng ủy công ty cho biết: Năm 2016, Đảng bộ RUBICO đã khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, bám sát, triển khai kịp thời, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến các chi bộ trực thuộc.

Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên. Bên cạnh đó, đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giúp các chi bộ hoàn thành tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Xây dựng được tập thể đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu ổn định và phát triển bền vững. 


Đảng bộ cơ sở Công ty RUBICO có 5 chi bộ trực thuộc đóng trên nhiều địa bàn khác nhau, hoạt động SXKD của các đơn vị thành viên đa chức năng, đa ngành nghề như SX kinh doanh gỗ, sản phẩm cao su kỹ thuật, dịch vụ kho vận, kinh doanh cao su, nông sản..

Năm 2016, tình hình SXKD của công ty gặp nhiều khó khăn như: tình hình SX ngành gỗ bị áp lực cạnh tranh, sản lượng SX giảm so với KH. Giá cao su giảm ảnh hưởng đến doanh thu thương mại và doanh thu cho thuê kho, vận tải…Nhưng được sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, HĐQT, cộng với sự năng động sáng tạo kịp thời của ban TGĐ, sự nỗ lực của tập thể các đơn vị thành viên và NLĐ đã vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Kết quả tổng doanh thu đạt 465 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2,6 tỷ đồng. Nộp ngân sách trên 1,018 tỷ đồng. Thu nhập bình quân trên 6,6 triệu đồng/người/tháng. 


Tổng số Đảng viên Đảng bộ công ty là 63 người. Trong năm 2016 đã kết nạp 14 Đảng viên. Có 6/59 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 10,16%. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 83,05%…Kết quả đánh giá tổ chức Đảng bộ 96/100 điểm đạt Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xét khen thưởng cho 2 tập thể và 6 cá nhân đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016 được nhận giấy khen của Đảng ủy VRG. 


Năm 2017, Đảng ủy Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ Đảng viên và NLĐ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục lãnh đạo kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2017. Tổ chức lại bộ máy quản lý gián tiếp theo công tác tái cơ cấu DN theo KH của VRG. Phấn đấu 90% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ Đảng bộ đến các chi bộ trực thuộc.

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho Đảng viên, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn và các kỹ năng làm việc cho toàn thể CB, Đảng viên và NLĐ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đoàn thể; tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo luật định góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển…

Theo: tapchicaosu.vn